Aktualności

Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna.

W związku z uzyskaniem dofinansowania Miasta Suwałki, Fundacja EGO zaprasza do korzystania ze pomocy specjalistów w Poradni Rodzinnej oraz Centrum Ochrony Dziecka - oferujemy wsparcie: - psychologa dziecięcego - czwartki od godz 10:00 i godz 18:00 - pedagoga - wtorki od godz 16:00 - psychoterapeuty - czwartki godz 18:00 - terapeuty rodzinnego - środy od… Czytaj dalej Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna.

Aktualności

Program Candis w Fundacji EGO

Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2019r. realizujemy Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich, oferujemy kompleksowe wsparcie dla całych rodzin: -realizujemy Program Candis -oferujemy poradnictwo rodzinne -pomoc prawną dla osób uzależnionych ich rodzin i bliskich Prosimy o zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie: anna.walijewska-maksymowicz@fundacjaego.pl, tel.:533747303 Zadanie jest… Czytaj dalej Program Candis w Fundacji EGO

Aktualności

Program Wczesnej Interwencji FreD

W roku 2019 również prowadzimy Program Wczesnej Interwencji FreD. Cieszymy się i z wielkim entuzjazmem zachęcamy do udziału! Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Bycie przyłapanym za picie alkoholu bądź używanie narkotyków nie pozostaje bez konsekwencji. Szkoła może skierować sprawę do sądu, policja może wszcząć postępowanie karne, pracodawca może… Czytaj dalej Program Wczesnej Interwencji FreD

Aktualności

Dyżur psychologa dzieci i młodzieży

W każdy poniedziałek (od 11 lutego), w godz. 16:00-19:00  zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologa. Wsparcie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat z terenu miasta Suwałk, która wymaga pomocy psychologicznej, tj. wzmożonej indywidualnej pracy w pokonywaniu trudności w nauce, pracy nad funkcjonowaniem w grupie oraz w społeczności szkolnej. Specjalistyczna pomoc psychologiczna… Czytaj dalej Dyżur psychologa dzieci i młodzieży

Aktualności, Aktualności Anioły

Placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” – Rekrutacja socjoterapetów

Fundacja EGO w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego… Czytaj dalej Placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” – Rekrutacja socjoterapetów

Aktualności, Aktualności Anioły

Placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” – Rekrutacja logopeda

Fundacja EGO w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego… Czytaj dalej Placówka wsparcia dziennego „Zbuntowane Anioły” – Rekrutacja logopeda

Aktualności

IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

To już IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI” skierowanej na przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie w mieście Suwałki i Powiecie Suwalskim. W tym roku przebiegać ona będzie pod hasłem „Szanuję - buduję - jestem fair”. Nasza Kampania włącza się w międzynarodową Kampanię „Białej Wstążki” największą na świecie kampanię, mająca na celu zatrzymanie przemocy… Czytaj dalej IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

Aktualności

Projekt „Chrońmy Dzieci”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie pn. "Chrońmy Dzieci", który ma na celu zorganizowanie specjalistycznej kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież doznający krzywdzenia jak też ich rodzice i opiekunowie. Projekt adresowany jest również do specjalistów pracujących z dziećmi, zwiększając ich kompetencje w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży i… Czytaj dalej Projekt „Chrońmy Dzieci”

Aktualności

Aktywni w Suwałkach

Trwa realizacja kursów zawodowych - brukarza, ogólnobudowlanego oraz ogrodnictwa w ramach projektu "Aktywni w Suwałkach" realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016. Kolejnym etapem projektu będą spotkania instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu… Czytaj dalej Aktywni w Suwałkach