Aktualności, Aktualności Anioły

Ogłoszenie – Terapeuta – Mediacja i terapia rodzinna w ramach projektu „Zbuntowane Anioły”

Fundacja EGO w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Zbuntowane Anioły” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego… Czytaj dalej Ogłoszenie – Terapeuta – Mediacja i terapia rodzinna w ramach projektu „Zbuntowane Anioły”

Aktualności

IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

To już IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI” skierowanej na przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie w mieście Suwałki i Powiecie Suwalskim. W tym roku przebiegać ona będzie pod hasłem „Szanuję - buduję - jestem fair”. Nasza Kampania włącza się w międzynarodową Kampanię „Białej Wstążki” największą na świecie kampanię, mająca na celu zatrzymanie przemocy… Czytaj dalej IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

Aktualności

Projekt „Chrońmy Dzieci”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie pn. "Chrońmy Dzieci", który ma na celu zorganizowanie specjalistycznej kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież doznający krzywdzenia jak też ich rodzice i opiekunowie. Projekt adresowany jest również do specjalistów pracujących z dziećmi, zwiększając ich kompetencje w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży i… Czytaj dalej Projekt „Chrońmy Dzieci”

Aktualności

Aktywni w Suwałkach

Trwa realizacja kursów zawodowych - brukarza, ogólnobudowlanego oraz ogrodnictwa w ramach projektu "Aktywni w Suwałkach" realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" - edycja 2016. Kolejnym etapem projektu będą spotkania instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu… Czytaj dalej Aktywni w Suwałkach

Aktualności

Projekt pn „Aktywni w Suwałkach”

Fundacja EGO realizuje projekt pn "Aktywni w Suwałkach" współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy, Fundacja Prometeusz, Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach oraz Spółdzielnia Socjalna Perspektywa. Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Beneficjenci zadania otrzymują wsparcie specjalistyczne podnoszące ich kompetencje… Czytaj dalej Projekt pn „Aktywni w Suwałkach”

Aktualności

„Rodzina w kolorach lata” z Fundacją EGO

W dniu 23 czerwca 2016 roku Fundacja EGO zorganizowała piknik rodzinny, zawierający aktywną formę integracji realizowanej poprzez wspólną zabawę oraz konkursy plastyczne oraz wiedzy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku letniego. Partnerami inicjatywy była Policja, WOPR, Nadleśnictwo, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Stowarzyszenie Aktywni tak samo", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek Głuchych, Szkoła dla dzieci z autyzmem ora Specjalny Ośrodek… Czytaj dalej „Rodzina w kolorach lata” z Fundacją EGO

Aktualności

Terapeutyczny Taniec Rodzinny z Fundacją EGO

Dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Fundacja EGO oferuje terapię małżeńską oraz kontakt indywidualny z terapeutą rodzinnym dla rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie, w ceky poworotu do pełnienia właściwych ról rodzinnych i społecznych. Terapia wzbogacona będzie o taniec par pod okiem instruktora tańca oraz terapeutów. Ta innowacyjna propozycja ma na celu… Czytaj dalej Terapeutyczny Taniec Rodzinny z Fundacją EGO

Aktualności

Dotacja Miasta Suwałki na realizację projektu Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna

Dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach Fundacja EGO kontynuuje funkcjonowanie Poradni Rodzinnej oraz Centrum Ochrony Dziecka. W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci: terapii małżeństw, par i rodzin, warsztatów podnoszenia kompetencji rodzicielskich (dla rodziców biologicznych i opiekunów w pieczy zastępczej), diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapii, pomocy psychiatrycznej, psychologicznej dla rodziców małych dzieci oraz adolescentów… Czytaj dalej Dotacja Miasta Suwałki na realizację projektu Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna

Aktualności

Suwalska Kampania Białej Wstążki

Fundacja EGO jest koordynatorem VI Suwalskiej Kampanii Bialej Wstążki - uroczyste rozpoczęcie nastąpiło w dniu 25 listopada 2015 r. Hasło tegoroczne kampanii: " Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się". Twarzami kampanii są piłkarze drużyny Wigry oraz suwalscy sześciolatkowie. Szereg suwalskich instytucji przyłączyło się do uroczystych obchodow 16 dni kampanii. Fundacja EGO zaprasza kobiety… Czytaj dalej Suwalska Kampania Białej Wstążki