Aktualności

Program Wczesnej Interwencji FreD – zapraszamy!

W roku 2020 również prowadzimy Program Wczesnej Interwencji FreD. Cieszymy się i z wielkim entuzjazmem zachęcamy do udziału!

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Bycie przyłapanym za picie alkoholu bądź używanie narkotyków nie pozostaje bez konsekwencji. Szkoła może skierować sprawę do sądu, policja może wszcząć postępowanie karne, pracodawca może podjąć wobec Ciebie działania dyscyplinarne.

Weź udział w programie FreD.
Może to poprawić Twoją sytuację.
Zacznij działać !
Zadzwoń i zapisz się: 600033064

Na spotkaniach dowiesz się:

 • Czym ryzykujesz używając alkoholu lub narkotyków ?
 • Jakie możesz ponieść konsekwencje prawne ?
 • Jak szkodliwe jest Twoje używanie ?
 • Jak możesz ograniczyć lub przestać używać ?

Na czym polegają zajęcia ?

 • Zanim rozpoczną się zajęcia, odbędziesz rozmowę wstępną. Zadzwoń do nas aby ustalić jej termin !
 • Znajdziesz się w grupie liczącej od 5 do 12 uczestników
 • Program trwa 8-10 godzin podzielonych na 2, 3 lub 4 spotkania
 • Po ukończeniu programu otrzymasz świadectwo uczestnictwa
 • Gwarantujemy dyskrecję !
 • Udział w programie jest bezpłatny !

Zobacz więcej – linkownia

Więcej informacji o FreD goes net znajdziesz:

 1. Na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
  www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315
 2. Miejsca realizacji Fred’a oraz aktualna lista certyfikowanych realizatorów:
  www.kbpn.gov.pl/portal?id=784622
 3. Na Facebook’u – oficjalny fanpage programu FreD goes net Polska
  www.facebook.com/fredpoland
 4. Oficjalna strona projektu FreD goes net:
  www.fred-goes-net.org

FreD w Suwałkach

„FreD goes net” – to międzynarodowy projekt wczesnej interwencji wobec młodych osób, które zostały przyłapane używaniu narkotyków lub alkoholu; koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Pod koniec 2007 roku Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie pilotażowej wersji programu FreD na terenie Polski, we współpracy z 16 krajami UE. Jednym z celów była adaptacja niemieckiej koncepcji do naszych warunków i możliwości. Od początku 2008 roku program był pilotażowo wdrażany w Bydgoszczy i Bartoszycach. Obecnie faza pilotażu została zakończona i po przeszkoleniu realizatorów upoważnionych do jego wdrażania – projekt jest realizowany na terenie całej Polski, a od 2013 r również w Suwałkach.

Zdarza się, że podczas swoich pierwszych eksperymentów z narkotykami bądź alkoholem część młodzieży zostaje przyłapana przez szkołę, pracodawców, policję, straż miejską itp. W związku z tym incydentem naraża się na szereg konsekwencji z postępowaniem sądowym włącznie. FreD jest sposobem na poprawę sytuacji w jakiej znalazła się młoda osoba. Zanim dana instytucja zdecyduje sięgnąć po dalej idące konsekwencje prawne, może „przyłapanego” skierować do uczestnictwa w programie. Osoba przyłapana nie musi pozostawać bierna i sama może zgłosić się do programu.

A zatem „ Program wczesnej interwencji FreD” w pierwszym rzędzie nawiązuje do art. 72.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii a także art. 2, 6, 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami, kodeksu karnego, szkolnych programów profilaktycznych i statutów placówek, po to by zaproponować młodej osobie pomoc w formie specjalnej oferty.

Myślą przewodnią tej koncepcji przełożonej na grunt polski jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób (14 – 21 lat), którzy z powodu zażywania substancji psychoaktywnych po raz pierwszy naruszyli normy społeczne (np. weszli w konflikt z prawem).

Wcześnie, tzn. możliwie blisko czasu pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień (m.in. zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, abstynencja). Wcześnie również dlatego, ponieważ np. wśród klientów poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i poradni leczenia uzależnień – konsumenci konopi indyjskich szukają specjalistycznej pomocy dopiero po średnio 6 latach zażywania.

Krótko i trafnie, ponieważ oczekuje się, że tylko krótka, ukierunkowana na uczenie się oferta zostanie zaakceptowana przez grupę docelową. Ponadto w opiece medycznej uwzględniono wyniki badań na temat krótkiej interwencji wobec osób z zaburzeniami wynikającymi z zażywania narkotyków bądź ryzykiem ich wystąpienia. Według nich efekty ograniczenia używania są możliwe do osiągnięcia dzięki krótkiej interwencji.

Oferta powinna być dobrowolna, ponieważ, w przeciwieństwie do sądowego przymusu (np. nakaz sądu), właśnie taka zapewnia lepsze warunki dla osiągnięcia celu. Nie można przy tym pominąć faktu, że w okresie od zanotowania po raz pierwszy przez policję do decyzji prokuratora o ewentualnym zawieszeniu postępowania, istnieje pewna „sytuacja przymusu”, która powinna być wykorzystana przy proponowaniu pomocy.

Program składa się z 8-10 godzin podzielonych na 2, 3 lub 4 sesje, prowadzonych w 5-12 osobowych grupach. W trakcie zajęć poruszane są takie tematy jak: ryzyko związane z używaniem alkoholu lub narkotyków, konsekwencje prawne, sposoby ograniczania lub przestania używania. Gwarantowana jest całkowita dyskrecja. Po ukończeniu wręczane jest świadectwo uczestnictwa. Udział w programie jest nieodpłatny.