Centrum Ochrony Dziecka Fundacji EGO

W związku z uzyskaniem dofinansowania Miasta Suwałki, Fundacja EGO zaprasza do korzystania ze pomocy specjalistów w Poradni Rodzinnej oraz Centrum Ochrony Dziecka – oferujemy wsparcie:
– psychologa dziecięcego – czwartki od godz 10:00 i godz 18:00
– pedagoga – wtorki od godz 16:00
– psychoterapeuty – poniedziałki godz 16:00
– terapeuty rodzinnego – środy od godz 13:00
– psychiatry – piątki od godz 16:00
Przedstawiona oferta skierowana jest do suwalskich rodzin (dzieci, młodzieży oraz ich rodziców biologicznych i zastępczych) uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie, którym towarzyszą też problemy używania środków psychoaktywnych, trudności wychowawczych, brak umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz stosowanie przemocy. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działalności obu placówek dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.
Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego 535 032 190