Projekt MPiPS

Zaproszenie na seminarium inaugurujące projekt

Serdecznie zapraszamy na seminarium rozpoczynające realizację projektu p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”, które odbędzie się 9.06.2014r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.