Projekt MPiPS

Seminarium inaugurujące projekt

9.06.2014r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach odbyło się seminarium rozpoczynające realizację projektu p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”. Koordynator Projektu zaprezentował projekt, w którym będzie świadczone wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty rodzinnego. Odbywać się będą także warsztaty dla rodziców – wychowanie bez przemocy, warsztaty grupowe – trening zastępowania agresji ART. Personel projektu w ramach podnoszenia poziomu świadczonych usług będzie uczestniczył w warsztatach z zakresu podstaw seksuologii i patologii seksualnych oraz w superwizjach.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.