Adaptacja lokalu pierwszego kontaktu

Realizując zapisy projektu „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”  dofinansowanego z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będące Operatorem Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego z funduszy norweskich, zaadaptowany został lokal pierwszego kontaktu beneficjentów projektu. W załączeniu przedstawiamy zdjęcia przed i po zrealizowaniu prac adaptacyjnych.