Projekt MPiPS

Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt

Serdecznie zapraszamy na seminarium podsumowujące projekt p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”, które odbędzie się  27.11.2015r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach, ul. Kościuszki 71.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.