Projekt „Chrońmy Dzieci”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie pn. „Chrońmy Dzieci”, który ma na celu zorganizowanie specjalistycznej kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież doznający krzywdzenia jak też ich rodzice i opiekunowie. Projekt adresowany jest również do specjalistów pracujących z dziećmi, zwiększając ich kompetencje w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży i diagnozy przemocy seksualnej.

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu:

psychologicznego, pedagogicznego oraz psychoterapeutycznego i psychiatrycznego rejestracja pod nr tel. 535 032 190

Fundacja EGO – Suwałki, ul. Noniewicza 91, lokal nr 12 i 13, rejestracja telefoniczna pod nr tel. 535 032 190

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę