Aktualności

„Dobry rodzic = lepszy start”

Dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizujemy warsztaty umiejętności rodzicielskich adresowane do rodziców i opiekunów nastolatków. W ramach wsparcia zadania ” Dobry rodzic – lepszy start” realizujemy również kampanię społeczną ” Wychowuj miłością, nie przemocą”.