Aktualności

Działanie „Jesteśmy, żyjemy, czujemy…”

Dzięki wsparciu Miasta Suwałki realizujemy działanie pn „Jesteśmy, żyjemy, czujemy..” mające na celu wzmocnienie samodzielności osób starszych oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania opracowany został – dołączony spot społeczny emitowany również na miejskim telebimie. Ponadto zakupimy 30 spersonalizowanych opasek S.O.S. , które w porozumieniu z organizacjami senioralnymi trafią do osób mniej samodzielnych. Opaska zawierać może indywidualne dane na temat stanu zdrowia, potrzeby powiadomienia bliskiej osoby w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Opaska służy też do szybkiej identyfikacji osoby z utrudnionym kontaktem słownym i udzielenia jej niezbędnej pomocy.