Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka   Fundacji EGO

Kierownik – Anna Wałecka-Chamiuk

Kontakt telefoniczny: 535 032 190
Kontakt gg: 53988469
Kontakt mailowy: fundacja@fundacjaego.pl

Kontakt osobisty pod adresem: Suwałki, ul. Noniewicza 91 lokal nr 12
(wtorek, godz 16; czwartek, godz. 16:00)

Zadania Centrum:

 • diagnoza dziecka krzywdzonego
 • terapia dzieci doznających przemocy
 • diagnoza i terapia po wykorzystaniu seksualnym dziecka
 • wsparcie i edukacja rodziców/opiekunów
 • spotkania profilaktyczne – zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu
 • asysta w czynnościach procesowych

Przemoc wobec dzieci

Przemocą wobec dzieci jest stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Najczęściej osoby najbliższe dziecku dopuszczają się wobec niego przemocy. Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny – może się ona zdarzyć w każdym środowisku.

Przemoc fizyczna  – to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy mogą być złamania, zasinienia, poparzenia, rany cięte, obrażenia wewnętrzne

Zaniedbywanie – to zaniechanie zaspokajania podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica/opiekuna – nie zapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, odzieży, schronienia, opieki medycznej i poczucia bezpieczeństwa

Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie dziecka, brak wsparcia, uwagi i  miłości, jak również oczekiwania i wymagania nieadekwatne do możliwości dziecka

Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą, nastolatka lub starsze dziecko.  Sprawcami wykorzystywania seksualnego dzieci bywają często osoby bliskie dziecku, które zna. Większość sprawców to członkowie rodziny – wujowie, dziadkowie, kuzynowie, ojcowie, ojczymowie, partnerzy matki, matki. Są wśród nich również – sąsiedzi, opiekunki do dzieci, duchowni, nauczyciele, trenerzy i inne osoby mające kontakt z dziećmi.

 • wykorzystanie seksualne dziecka z  kontaktem fizycznym:
  • dotykanie genitaliów dziecka (penisa, jąder, sromu, piersi, odbytu) w celu doznania seksualnej przyjemności 
  • zmuszanie dziecka do dotykania genitaliów innej osoby lub do seksualnych zabaw
  • umieszczanie przedmiotów lub części ciała  w sromie lub pochwie, w ustach lub w odbycie dziecka w celu uzyskania przyjemności seksualnej
 • wykorzystanie seksualne dziecka bez kontaktu fizycznego:
  • pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych
  • pokazywanie dziecku genitaliów innej osoby
  • fotografowanie i filmowanie dziecka w seksualnych pozach
  • zachęcanie dziecka do obserwowania lub słuchania aktów seksualnych
  • przyglądanie się dziecku podczas rozbierania się, korzystania z toalety ( podglądactwo, voyeuryzm)

Wykrycie faktu wykorzystania seksualnego dziecka jest bardzo trudne ze względu na ukryty charakter tego typu wykorzystania. Żadnego z niepokojących objawów występujących u dziecka nie można traktować odrębnie, ani uważać za niepodważalny dowód – ocenia się je w szerokim kontekście.

Objawy w zachowaniu dziecka, które mogą wskazywać na wykorzystanie seksualne:

Erotyzacja dziecka:

 • prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne dziecka w stosunku do osób z otoczenia
 • wczesna lub nasilona masturbacja dziecięca – nieadekwatna do fazy rozwoju psychoseksualnego
 • erotyczna twórczość dziecka – w rysunkach, malowankach, lepiankach
 • agresja seksualna wobec innych dzieci
 • angażowanie rówieśników i młodszych dzieci w nietypową aktywność seksualną – dziecko w wieku przedszkolnym w zabawach odtwarza stosunek seksualny, kontakty oralne lub analne
 • nieadekwatny do poziomu rozwoju dziecka język dotyczący sfery seksualnej
 • podejmowanie wczesnej i nasilonej aktywności seksualnej

Problemy emocjonalne dziecka:

 • silne poczucie winy u dziecka, wynikające z przejęcia odpowiedzialności za zachowania seksualne podejmowane wobec niego
 • poczucie bycia gorszym
 • poczucie nadmiernego wstydu związanego z przekroczeniem granic intymnych
 • dawanie do zrozumienia, że ma jakąś straszną tajemnicę
 • poczucie stygmatyzacji – dziecku wydaje się, że bardzo różni się od rówieśników
 • negatywny stosunek do własnego ciała – poczucie zbrukania i wstrętu

Zachowania autodestrukcyjne:

 • samookaleczenia
 • próby samobójcze
 • zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja)
 • sięganie po używki  (alkohol, narkotyki)
 • prostytucja dziecięca

Dolegliwości psychosomatyczne – bóle brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia miesiączkowania

Objawy nerwicowe – wtórne moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem, zaburzenia snu, koszmary senne

Problemy szkolne:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nagłe obniżenie wyników w nauce
 • unikanie zajęć wychowania fizycznego
 • problemy w relacjach rówieśniczych

Jednoznacznymi objawami wykorzystania seksualnego są : choroba weneryczna, ciąża  i obecność plemników w otworach fizjologicznych dziecka ( pochwie, odbycie, jamie ustnej). Ponadto u dziecka wykorzystanego seksualnie mogą występować inne objawy somatyczne – upławy, zaczerwienienia, otarcia okolic genitalnych, krwawienie z pochwy lub odbytu, zapalenie dróg moczowo-płciowych, przerwanie błony dziewiczej

Opracowano na podstawie Poradnika dla nauczycieli i opiekunów dziecka –Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie Fundacji Dzieci Niczyje