Wesprzyj nas

Wesprzyj nasze działania:

https://platnosci.ngo.pl/platnosci/temppreview/1386

Fundacja EGO jest organizacją działającą w wymiarach:

  • profilaktyki
  • diagnozy i poradnictwa specjalistycznego
  • terapii
  • edukacji
  • rozwoju partnerstwa społecznego

Fundacja została powołana do realizacji celów w zakresie:

  1. ochrony zdrowia,
  2. rozwoju oświaty i wychowania,
  3. kultury i sztuki,
  4. opieki i pomocy społecznej,
  5. wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym, tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Władze Fundacji EGO:

Beata Andruczyk – Prezes
Anna Walijewska-Maksymowicz – Wiceprezes

KRS: 0000425455
NIP: 8442350675
REGON: 200709531
Nr rachunku: 49 2030 0045 1110 0000 0241 7530