Dyżur psychologa

W każdy poniedziałek (od 22 stycznia), w godz. 15:00-18:00  zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologa.

Wsparcie jest skierowane do dzieci 12-18 lat przeżywających trudności edukacyjne oraz trudności w adaptacji w środowisku szkolnym oraz ich rodziców/opiekunów.

Zadanie „Pomoc Psychologiczna w Poradni Rodzinnej Fundacji EGO” jest współfinansowane ze środków Miasta Suwałki.

mis