Seminarium podsumowujące projekt

29 listopada 2015

27.11.2015r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach odbyło się seminarium kończące i podsumowujące realizację projektu p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”. Koordynator Projektu omówił działania, które miały miejsce w ramach projektu: wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty rodzinnego, warsztaty dla rodziców – wychowanie bez przemocy, warsztaty grupowe – trening zastępowania agresji ART, warsztaty oraz superwizje. Ok. 300 osób mogło skorzystać z pomocy specjalistów.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt

20 listopada 2015

Serdecznie zapraszamy na seminarium podsumowujące projekt p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”, które odbędzie się  27.11.2015r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach, ul. Kościuszki 71.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Adaptacja lokalu pierwszego kontaktu

12 września 2014

Realizując zapisy projektu „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”  dofinansowanego z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będące Operatorem Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego z funduszy norweskich, zaadaptowany został lokal pierwszego kontaktu beneficjentów projektu. W załączeniu przedstawiamy zdjęcia przed i po zrealizowaniu prac adaptacyjnych. (więcej…)

Warsztaty dla specjalistów: podstawy seksuologii i patologii seksualnych

08 sierpnia 2014

Za nami warsztaty dla specjalistów. To były bardzo wyczerpujące 3 dni, ale również inspirujące i motywujące do dalszej pracy. (więcej…)

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na adaptację lokalów użytkowych

20 czerwca 2014

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 2 czerwca 2014r. zostały złożone 3 oferty (więcej…)

Seminarium inaugurujące projekt

09 czerwca 2014

9.06.2014r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach odbyło się seminarium rozpoczynające realizację projektu p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”. (więcej…)

Zaproszenie na seminarium inaugurujące projekt

02 czerwca 2014

Serdecznie zapraszamy na seminarium rozpoczynające realizację projektu p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”, które odbędzie się 9.06.2014r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zapytanie ofertowe

02 czerwca 2014

Zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie adaptacji lokalów użytkowych nr 5 i 27 przy ul. Noniewicza 91 poprzez roboty budowlane w zakresie wykazanym w kosztorysie z dnia 20 maja 2014r. (więcej…)