Misją Fundacji jest wyrównywanie szans osób i grup defaworyzowanych, tworzenie podłoża dla rozwoju rodzin, wspierania w rolach społecznych i zawodowych oraz działania na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznych.

Centrum Ochrony Dziecka   Fundacji EGO

Kierownik – Anna Wałecka-Chamiuk

Kontakt telefoniczny: 535 032 190
Kontakt gg: 53988469
Kontakt mailowy: fundacja@fundacjaego.pl

Kontakt osobisty pod adresem: Suwałki, ul. Noniewicza 91 lokal nr 12
(wtorek, godz 16; czwartek, godz. 16:00)

 centrum

 

Zadania Centrum:

Przemoc wobec dzieci

Przemocą wobec dzieci jest stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Najczęściej osoby najbliższe dziecku dopuszczają się wobec niego przemocy. Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny – może się ona zdarzyć w każdym środowisku.

Przemoc fizyczna  – to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy mogą być złamania, zasinienia, poparzenia, rany cięte, obrażenia wewnętrzne

Zaniedbywanie – to zaniechanie zaspokajania podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica/opiekuna – nie zapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, odzieży, schronienia, opieki medycznej i poczucia bezpieczeństwa

Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie dziecka, brak wsparcia, uwagi i  miłości, jak również oczekiwania i wymagania nieadekwatne do możliwości dziecka

Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą, nastolatka lub starsze dziecko.  Sprawcami wykorzystywania seksualnego dzieci bywają często osoby bliskie dziecku, które zna. Większość sprawców to członkowie rodziny – wujowie, dziadkowie, kuzynowie, ojcowie, ojczymowie, partnerzy matki, matki. Są wśród nich również – sąsiedzi, opiekunki do dzieci, duchowni, nauczyciele, trenerzy i inne osoby mające kontakt z dziećmi.

Wykrycie faktu wykorzystania seksualnego dziecka jest bardzo trudne ze względu na ukryty charakter tego typu wykorzystania. Żadnego z niepokojących objawów występujących u dziecka nie można traktować odrębnie, ani uważać za niepodważalny dowód – ocenia się je w szerokim kontekście.

Objawy w zachowaniu dziecka, które mogą wskazywać na wykorzystanie seksualne:

Erotyzacja dziecka:

Problemy emocjonalne dziecka:

Zachowania autodestrukcyjne:

Dolegliwości psychosomatyczne – bóle brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia miesiączkowania

Objawy nerwicowe – wtórne moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem, zaburzenia snu, koszmary senne

Problemy szkolne:

Jednoznacznymi objawami wykorzystania seksualnego są : choroba weneryczna, ciąża  i obecność plemników w otworach fizjologicznych dziecka ( pochwie, odbycie, jamie ustnej). Ponadto u dziecka wykorzystanego seksualnie mogą występować inne objawy somatyczne – upławy, zaczerwienienia, otarcia okolic genitalnych, krwawienie z pochwy lub odbytu, zapalenie dróg moczowo-płciowych, przerwanie błony dziewiczej

Opracowano na podstawie Poradnika dla nauczycieli i opiekunów dziecka –Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie Fundacji Dzieci Niczyje