Aktualności

„Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna”

Fundacja Ego otrzymała dotację Miasta Suwałki na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna”. Oferta skierowana jest do suwalskich rodzin -dzieci, młodzieży oraz ich rodziców biologicznych i zastępczych jak też dorosłych osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie, w tym seksualnej. W ramach projektu realizowane będą  konsultacje, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, psychoterapia indywidualna, małżeństw, par i rodzin,  psychoterapia dzieci i młodzieży, interwencja specjalistyczna dla osób małoletnich doznających przemocy seksualnej.  W ramach projektu realizowana będzie również kampania przeciwdziałająca przemocy seksualnej pn. „nie wystarczy uczyć córkę unikania przemocy seksualnej, ucz swego syna szacunku dla kobiet „mająca na celu kształtowanie właściwej  postawy chłopców/mężczyzn wobec kobiet. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły poprzez kontakt telefoniczny 535 032 190 oraz e-mail – fundacja@fundacjago.pl. oraz za pomocą portalu internetowego fb.