Aktualności

Fundacja Ego dołączyła do programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna!

Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci.Od początku marca 2021r. PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.
Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu będziemy mogli zaproponować terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz wsparcie, psychoedukację i konsultację dla ich otoczenia. Specjalistyczna oferta Fundacji Ego dedykowana jest dzieciom i młodzieży od lat 6 do lat 18,  woj. podlaskiego, głównie powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.  Celem projektu jest poszerzenie aktualnie realizowanego przez Fundację Ego modelu wsparcia psychospołecznego oraz psychologicznego dla dzieci i młodzieży doświadczającej trudów dorastania w środowiskach wieloproblemowych, w tym również działania prewencyjne i psychoedukacja pomagające w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania, takich jak konfliktowe relacje z rówieśnikami oraz rodziną, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, a także rozbudowanie sieci wsparcia w pokonywaniu barier związanych z dorastaniem w niesprzyjającym środowisku.
W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 25 dzieci i  40 dorosłych -rodziców, opiekunów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony: Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/