Aktualności

„Zdrowa młodzież=zdrowe społeczeństwo”

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu dotacji Województwa Podlaskiego na realizację projektu ” Zdrowa młodzież=zdrowe społeczeństwo” Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży (do lat 18) – mieszkańców województwa podlaskiego. Cel zadania  zrealizowany zostanie poprzez organizację psychoterapii dzieci i młodzieży oraz pomoc psychiatryczną. Przedstawiona oferta skoncentrowana jest na  zwiększeniu dostępności poradnictwa specjalistycznego w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży poprzez  organizację psychoterapii dzieci i młodzieży oraz pomoc psychiatryczną. Skierowana jest do osób niepełnoletnich(mieszkańców województwa podlaskiego)  narażonych na problemy zdrowia psychicznego, często znajdujących się w kryzysie psychicznym, w tym suicydalnym, przejawiających zachowania autodestrukcyjne (samookaleczanie, sięganie po środki psychoaktywne,  ryzykowne zachowania, itp.) zaburzenia zachowania, zaburzenia funkcjonowania społecznego i edukacyjnego oraz ich otoczeniu. Rosnące zainteresowanie  wsparciem dzieci i młodzieży, z przejawami zaburzeń zachowania  implikuje rozszerzenie oferty Fundacji EGO o pracę specjalistyczną z kręgiem wymienionych osób. Celem umówienia się do wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny 535 032 190 lub mailowy: fundacja@fundacjaego.pl