Aktualności

„Kolory mojej rodziny”

W związku z przyznaniem dotacji Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Fundacja Ego realizuje projekt pn. ” Kolory mojej rodziny”. Celem głównym zadania jest wsparcie rodziny w kryzysie oraz kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie podlaskich rodzin, celem szczegółowym zaś zmiana dotychczasowych postaw oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Cele zostaną zrealizowane poprzez organizację intensywnej, wszechstronnej pracy terapeutyczno-pomocowej w postaci:- wsparcie specjalistyczne (konsultacje i poradnictwo , terapię rodzin, terapia pedagogiczna)- służące edukacji rodzin, zmianie dotychczasowych postaw na konstruktywne, pracy indywidualnej z rodzicem/opiekunem, psychoedukacji służącej wzmacnianiu rodziny, edukacji rodziców w zakresie pokonywania trudności wychowawczych, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z emocjami i kryzysami rozwojowymi- prowadzenie warsztatów specjalistycznych skoncentrowanych na rozwiązaniu, radzeniu sobie z emocjami, podnoszeniem kompetencji wychowawczych- warsztaty zajęciowe służące wzmacnianiu rodziny ( warsztaty plastyczne, muzyczne i plenerowe ) adresowane do całego systemu rodzinnego – służące budowaniu więzi, aktywizacji współpracy, współodpowiedzialności, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, wzajemnej uwadze, kreowaniu szacunku i wdzięczności. Warsztaty plenerowe – piknik rodzinny połączony z działaniami ekologicznymi (wspólnym sadzeniem roślin, tworzeniu biblioteczek plenerowych, miejsc odpoczynku i rekreacji) motywują do współpracy i odpowiedzialności za wspólne dzieło. W celu umówienia sie do wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny nr tel535 032 190