Placówka Wsparcia Dziennego – Zbuntowane Anioły

W związku z uzyskaniem dofinansowania Miasta Suwałki, Fundacja EGO kontynuuje funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego dla Nieletnich „Zbuntowane Anioły”. Program dedykowany jest nieletnim przejawiającym trudności adaptacyjne oraz ich otoczeniu.  Przez 3-letni okres dotacji zakłada się pracę modułową – w każdej grupie uczestniczy 10 nieletnich. Planowane są zajęcia indywidualne oraz grupowe : terapia pedagogiczna,  trening umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjne, udział w sesjach rodzinnych- zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami zapisanymi w Indywidualnym programie psychokorekcyjnym.  Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły poprzez kontakt telefoniczny 535 032 190 oraz e-mail – fundacja@fundacjago.pl. oraz za pomocą portalu internetowego fb.