Aktualności

Dyżur psychologa dzieci i młodzieży

W każdy poniedziałek (od 11 lutego), w godz. 16:00-19:00  zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologa.

Wsparcie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat z terenu miasta Suwałk, która wymaga pomocy psychologicznej, tj. wzmożonej indywidualnej pracy w pokonywaniu trudności w nauce, pracy nad funkcjonowaniem w grupie oraz w społeczności szkolnej. Specjalistyczna pomoc psychologiczna obejmuje pomoc dzieciom przeżywającym trudności adaptacyjne w środowisku szkolnym: fobie szkolne, uwikłanie w problemy przemocy, nadopiekuńczości, nękania, izolowania, zaniedbań rodzicielskich, którym powyższe problemy zakłócają prawidłowy rozwój poznawczy i edukacyjny. Z indywidualnej pomocy mogą korzystać dzieci z rodzin trudnych, niewydolnych, z rodzin, w których jest przemoc, które przejawiają zachowania aspołeczne i autodestrukcyjne, które często też nie mają środków, by korzystać z pomocy psychologicznej, a właśnie im ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Beneficjentami będą również dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lateralizacji, dysleksją, trudnościami emocjonalnymi, których zinterioryzowane problemy stanowią przeszkodę w przyswajaniu nauki oraz prawidłowym funkcjonowaniu szkolnym.

Zadanie „Pomoc Psychologiczna w Poradni Rodzinnej Fundacji EGO” jest współfinansowane ze środków Miasta Suwałki.