Aktywni w Suwałkach

Trwa realizacja kursów zawodowych – brukarza, ogólnobudowlanego oraz ogrodnictwa w ramach projektu „Aktywni w Suwałkach” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016. Kolejnym etapem projektu będą spotkania instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i utworzenie zespołu doradczo-konsultacyjnego.