Kontakt Projekt

Osoba odpowiedzialna za realizację działań informacyjnych i promocyjnych jest koordynator projektu:

Andrzej Sowul
tel. 793406433
e-mail: asowul@o2.pl

Koordynator projektu dokonywać będzie ewaluacji działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem zwiększania ich widoczności oraz świadomości publicznej dotyczyczącej projektu, Mechanizmu Finansowego, celów i oddziaływania oraz roli Państw-Darczyńców – poprzez analizę ilości wejść na stronę internetową, ilości otrzymanych informacji/zapytań drogą mailową oraz telefoniczną, jak też ilości rozprowadzonych ulotek.