Projekt MPiPS

Seminarium podsumowujące projekt

27.11.2015r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI w Suwałkach odbyło się seminarium kończące i podsumowujące realizację projektu p.n. „Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc”. Koordynator Projektu omówił działania, które miały miejsce w ramach projektu: wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty rodzinnego, warsztaty dla rodziców – wychowanie bez przemocy, warsztaty grupowe – trening zastępowania agresji ART, warsztaty oraz superwizje. Ok. 300 osób mogło skorzystać z pomocy specjalistów.

Seminarium jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.